ВИНО И СУП 5 ноября 2019 | 0 комментариев
ВИНО И СУП
Если вам очень нравится пить немецкий рислинг с русским борщом — делайте это! Ведь главное, это гастрономическое удовольствие, которое вы получаете. А для винных снобов заготовьте вот такой...
Подробнее
Что можно приготовить из винограда 4 декабря 2017 | 1 комментарий
Что можно приготовить из винограда
Виноградное варенье и повидло. Виноградный сок. Сушеный виноград. Виноградный джем. Моченый виноград. Виноградный пирог. Виноградное желе...
Подробнее
Рецепт шампанского из виноградных листьев 17 февраля 2017 | 1 комментарий
Рецепт шампанского из виноградных листьев
Внимание: вкус шампанского из листьев сортов Лидия и Изабелла слишком отталкивающий. Следует выбирать листья более благородных сортов. Не применяйте и пораженные болезнью или опрысканные...
Подробнее
Виноградные заготовки на зиму 2 декабря 2016 | 0 комментариев
Виноградные заготовки на зиму
Обычные заготовки из винограда на зиму это сок или варенье.  Мы же поговорим о том, как виноград лучше всего замариновать, сделать виноградное желе, варенье, виноградный компот или же...
Подробнее
Як правильно приготувати виноградний сік 10 ноября 2016 | 0 комментариев
Як правильно приготувати виноградний сік
Найкориснішим і найпоживнішим виноградний сік може вийти тільки тоді, якщо ви приготували його вдома. Ось вам два перевірені рецепти приготування цього корисного напою
Подробнее
Регистрация

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виноград та виноградне вино

12 октября 2015 - Андрей Руденко
З А К О Н  У К Р А Ї Н И          Про виноград та виноградне вино
Верховна Рада України
Про виноград та виноградне вино
Верховна Рада України; Закон від 16.06.2005 № 2662-IV
КарткаФайлиІсторіяЗв'язкиПублікаціїТекст для друку
Документ 2662-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2014, підстава 1638-18
                 

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

                 Про виноград та виноградне вино 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, 
                                                           ст.96 
   N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.214 
   N  489-V  (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 
   N 107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, 
                                                            ст.78 } 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N  309-VI  (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 
   N 1103-VI  ( 1103-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.451 
   N 2974-VI  ( 2974-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.327 
   N 3043-VI  ( 3043-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 37, ст.373 
   N 5462-VI  ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80 
   N  406-VII (  406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 
   N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873 
   N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014, ВВР, 2014, N 40, ст.2017 } 
 

      { У тексті Закону  слова "спеціально  уповноважений 
        центральний  орган  виконавчої влади з сільського 
        господарства"  у всіх відмінках замінено  словами 
        "центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань 
        аграрної    політики    та     продовольства"   у 
        відповідному відмінку згідно із Законом N 3043-VI 
        ( 3043-17 ) від 17.02.2011 } 

  { У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з 
    питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках 
    замінено  словами "центральний орган  виконавчої влади,  що 
    реалізує державну   аграрну   політику,  політику  у  сфері 
    сільського господарства" у відповідному відмінку  згідно із 
    Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 

     Цей Закон регулює правові відносини у сфері виноградарства та 
виноробства  України,  пов'язані  з  веденням   виноградників   та 
виробництвом  винограду,  вина  та  інших  продуктів  виноробства, 
визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права 
і  обов'язки  виробників,  повноваження органів виконавчої влади і 
спрямований на  посилення  боротьби  з  фальсифікацією  виноробної 
продукції в Україні. 

     Дія цього  Закону  поширюється на юридичних та фізичних осіб, 
господарська  діяльність  яких  включає  виробництво,  реалізацію, 
експорт  та  імпорт  товарної  продукції в галузі виноградарства і 
виноробства.  Дія  цього  Закону  не  поширюється  на   виробників 
винограду і вина домашнього, призначених для власного споживання. 

                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Визначення основних термінів 

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

     1) виноградарсько-виноробна  галузь - сукупність підприємств, 
організацій,  науково-дослідницьких  закладів,  зайнятих  у  сфері 
виробництва   винограду,   виробництва   і  реалізації  виноробної 
продукції; 

     2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних 
прийомів  розмноження,  культивування і збору винограду; { Пункт 2 
статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     3) виноробство - сукупність  організаційних  і  технологічних 
прийомів  виготовлення  виноробної продукції; { Пункт 3 статті 1 в 
редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     4) виноградники   -   промислові   насадження  винограду  для 
виноробства  на  площі  понад  0,5  гектара;  { Пункт 4 статті 1 в 
редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     5) зрідженість    виноградників   -   відсоткове   відношення 
неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової)  їх  кількості  на 
даній площі; 

     6)  столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються 
для  споживання  у  свіжому вигляді; { Пункт 6 статті 1 в редакції 
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для 
виробництва  виноробної  продукції;  { Пункт 7 статті 1 в редакції 
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     8)   гібриди   прямі  виробники  -  сорти  винограду  першого 
покоління  від  схрещування  сортів  виду  Vitis vinifera з іншими 
видами  винограду  роду  Vitis:  Зейбель,  Террас,  Бако, Кастель, 
Кудерк,  Отелло,  Жакез,  Клінтон,  Ербемон;  { Пункт 8 статті 1 в 
редакції  Законів  N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     9) районовані  сорти  винограду  -  визначені для певної зони 
виноградарства  сорти   винограду,   що   забезпечують   найбільшу 
господарську  ефективність  виноградарства  і  виноробства  в  цій 
місцевості  та  включені  до  Державного  реєстру  сортів  рослин, 
придатних для поширення в Україні; 

     10) зона  виноградарства  -  географічна  територія України з 
придатними  агроекологічними  умовами  для   розведення   культури 
винограду; 

     11)  сусло  - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні 
та  пресуванні  винограду  чи  мезги,  призначений для виробництва 
виноматеріалів,  бродіння  якого  здійснюється  у  місці переробки 
винограду;  {  Пункт  11  статті  1  в редакції Закону  N  3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     12) вино   -   алкогольний  напій,  вироблений  з  винограду, 
міцність   якого   набувається   внаслідок   спиртового   бродіння 
роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин 
кріплених  -  підвищується  шляхом  додавання  спирту   етилового. 
Міцність  вин  може  становити  від  9  до  20 відсотків об'ємних. 
Органолептичні якості вина повинні відповідати  природному  складу 
винограду   або   відтворювати   особливості,   набуті   внаслідок 
купажування  чи  спеціальної технологічної обробки виноматеріалів; 
{  Пункт  12  статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     13) виноробна місцевість - територія,  на якій технічні сорти 
винограду постійно  досягають  цукристості  у  суслі  не  менш  як 
150 г/куб.  дм  (на  території  Автономної   Республіки   Крим   - 
160 г/куб. дм); 

     14) виноматеріали виноградні - продукти  первинної  переробки 
винограду,  призначені  для  виробництва  вин  та іншої виноробної 
продукції;  {  Пункт  14  статті  1  в  редакції  Закону N 3427-IV 
(  3427-15  )  від  09.02.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     15) виноматеріали   коньячні   -   молоді   натуральні   сухі 
виноматеріали,  виготовлені  з  винограду  у  "білий"   спосіб   з 
дотриманням    технологічних   особливостей   і   призначені   для 
виробництва  спирту  коньячного;  {  Пункт  15 статті 1 в редакції 
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     16) виноматеріали шампанські - виноматеріали,  виготовлені  з 
регламентованих  сортів  винограду у "білий" спосіб за спеціальною 
технологією  і  призначені для виробництва шампанського України та 
ігристих  вин;  {  Пункт  16  статті 1 в редакції Закону N 3427-IV 
(  3427-15  )  від  09.02.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     17) вино газоване - вино,  піняста властивість  якого  набута 
внаслідок  його  штучного  насичення діоксидом вуглецю; { Пункт 17 
статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     18) вино  ігристе  -  вино,  піняста властивість якого набута 
внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, 
що  утворюється  під  час  бродіння  сусла або вторинного бродіння 
виноматеріалів  у герметично закритих посудинах; { Пункт 18 статті 
1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     19)  шампанське  України  -  біле  ігристе  вино, виготовлене 
шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при 
вторинному  бродінні  шампанських  виноматеріалів  з використанням 
сахарози  в  герметично  закритих  ємностях міцністю не нижче 10,5 
відсотка  об'ємних  одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в 
пляшках  з  наступною  трирічною  витримкою ігристе вино має назву 
"Шампанське  України  класичне";  {  Пункт  19 статті 1 в редакції 
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино,  яке 
після  закінчення  встановлених  строків визрівання в дубовій тарі 
додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки  у  спеціальних 
сховищах  з  чітко  визначеними  параметрами  витримки; { Пункт 20 
статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     21)   вино  контрольованого  найменування  -  вино  стабільно 
високої  якості,  що  виробляється  за спеціальною або традиційною 
технологією  з визначених сортів винограду строго регламентованого 
географічного   району.   Походження   і  якість  вина  спеціально 
контролюються  на  всіх  етапах  виробництва  сировини  та готової 
продукції;  {  Пункт  21  статті  1  в  редакції  Закону N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     22) вино кріплене - вино,  одержане в результаті повного  або 
неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через 
додавання  спирту  етилового  ректифікованого,   виготовленого   з 
крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду; 

     23)  вино  марочне - столове або кріплене вино вищої якості з 
характерними  для  обумовленої  виноробної  місцевості  та  сортів 
винограду    особливостями,    яке   пройшло   дозрівання   шляхом 
технологічної  витримки  в  дубовій  тарі  не  менш  як 1,5 року з 
моменту  закладки  на  витримку;  {  Пункт  23 статті 1 в редакції 
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 
 

     {  Пункт  24  статті 1 виключено на підставі Закону N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 
 

     {  Пункт  25  статті 1 виключено на підставі Закону N 1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 
 

     26)  вино  ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою 
технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних 
умов,  яке  реалізується  з  1  січня  року, наступного за врожаєм 
винограду.  За спеціальними технічними умовами допускається випуск 
молодих  столових  вин,  що  виробляються з виноматеріалів окремих 
сортів  винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не 
пізніше  трьох  місяців  після  завершення процесу бродіння сусла; 
{  Пункт  26  статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006;  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N 1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     26-1)  вино  ординарне  витримане  -  вино поліпшеної якості, 
виготовлене  за  спеціальною  технологією з виноматеріалів окремих 
сортів  винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій 
тарі  перед  розливом не менше шести місяців; { Статтю 1 доповнено 
пунктом  26-1  згідно  із  Законом  N  2974-VI  (  2974-17  )  від 
03.02.2011 } 

     27) вино сортове  -  вино,  виготовлене  з  винограду  одного 
сорту.  Допускається  використання  до  15  відсотків інших сортів 
винограду того ж ботанічного виду; 

     28) вино  столове  -  вино,  виготовлене  шляхом  повного  чи 
неповного  збродження  сусла.  Залежно від вмісту цукрів,  столове 
вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке; 

     29)  вино  спеціального  типу  -  вино,  яке згідно з видовою 
назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі 
смакові якості,  набуті  в  результаті  спеціальної  технологічної 
обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу,  назву якого 
воно носить;  {  Пункт  29 статті 1 в редакції Законів  N  3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     30)   купаж   -   суміш   у   певному  співвідношенні  різних 
виноматеріалів,  коньячних  спиртів  з компонентами, встановленими 
технологічними  інструкціями  для  надання  вину,  коньяку України 
типовості,    забезпечення    випуску    стабільних    за   своїми 
органолептичними  і  фізико-хімічними  показниками  вин і коньяків 
України.  Технологічна  операція  приготування  купажу має назву - 
купажування,  а вина мають назву - купажовані; { Пункт 30 статті 1 
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006;   в   редакції  Закону  N  2974-VI  (  2974-17  )  від 
03.02.2011 } 

     31) витримка   -  тривалий  технологічний  процес  дозрівання 
виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у  певних 
умовах,  що  сприяють  формуванню  його  типовості  та  покращенню 
якості;   {  Пункт  31  статті  1  в  редакції  Закону  N  2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     32)  фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - 
умисна   з  корисливою  метою  підробка  вин,  вермутів,  коньяків 
України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом 
шляхом  додавання  нешкідливих  чи  шкідливих  для здоров'я людини 
речовин,  а  також  виготовлення  винних  і  коньячних сурогатів у 
процесі  виробництва,   транспортування,  зберігання  та  продажу; 
{  Пункт  32  статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному 
сприйняттю   і   фізико-хімічним  показникам,  які  характеризують 
конкретний тип (марку) вина.  Оцінюється в балах  за  прийнятою  у 
виноробстві системою; 

     34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла 
при  виробництві  столових  сухих  і  шампанських  виноматеріалів; 
{ Статтю  1  доповнено  пунктом  34  згідно  із  Законом N 3427-IV 
(  3427-15  )  від  09.02.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 
 

     {  Пункт  35  статті  виключено  на підставі Закону N 1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 
 

     36) виноробна продукція - вина тихі,  шампанські,  ігристі та 
газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного 
походження;  {  Статтю  1 доповнено пунктом 36 згідно  із  Законом 
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     37) підприємства  первинного виноробства - підприємства,  які 
здійснюють переробку винограду,  виробництво виноматеріалів, сусла 
або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються 
витримкою    виноматеріалів,    а   також   утилізацією   відходів 
виноробства;  {  Статтю  1  доповнено пунктом 37 згідно із Законом 
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     38)  підприємства  вторинного виноробства - підприємства, які 
займаються  витримкою  виноматеріалів,  обробкою виноматеріалів та 
розливом  або  тільки  розливом  вин у споживчу тару відповідно до 
нормативних  документів; { Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із 
Законом  N  3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Законів 
N  1103-VI  (  1103-17 ) від 05.03.2009, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 
03.02.2011 } 

     39) коньяки України - міцні алкогольні  напої  з  характерним 
букетом  і  смаком,  виготовлені  шляхом купажу спиртів коньячних, 
отриманих   методом   дистиляції   коньячних   виноматеріалів   на 
спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 
трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях 
з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і 
їх якості коньяки України  поділяються  на  ординарні,  марочні  і 
колекційні.   Коньяки   України  можуть  випускатися  під  власною 
назвою;  {  Статтю  1  доповнено  пунктом  39  згідно  із  Законом 
N 3427-IV  ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     40) спирт   етиловий   -   спирт   етиловий   ректифікований, 
виготовлений  з  крохмале-цукромісткої  сировини   або   продуктів 
переробки   винограду   шляхом  їх  збродження,  відокремлення  та 
очищення  до визначеного стандартом вмісту інших речовин; { Статтю 
1 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     41)  прототип  вина - тип вина, що історично склався в певних 
географічних регіонах внаслідок використання специфічних  прийомів 
переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла 
або виноматеріалів,  який став прообразом (попередником і зразком) 
для  виробництва  відповідного  типу  вина  в  тій самій або іншій 
географічній  зоні  вирощування  винограду.  {  Статтю 1 доповнено 
пунктом   41   згідно  із  Законом  N  2974-VI  (  2974-17  )  від 
03.02.2011 } 

                            Розділ II 
                    СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА 
                         (ВИНОГРАДАРСТВО) 

     Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників 

     Виноградні насадження  технічних   та   столових   сортів   у 
господарствах   усіх   форм   власності  підлягають  реєстрації  в 
центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну аграрну 
політику, політику у сфері сільського господарства. 

     Центральний  орган  виконавчої  влади з, що реалізує державну 
аграрну   політику,  політику  у  сфері  сільського  господарства, 
визначає  з  виділенням  у  натурі  зони  виробництва винограду. У 
виділених   зонах   регламентується   сортовий  склад  вирощування 
винограду  відповідно  до  спеціалізації  району виноградарства та 
заявлених категорій вина. 

     Садіння  виноградників  для  виноробства  дозволяється лише у 
виноробних    місцевостях   із   застосуванням   районованих   або 
перспективних  сортів  винограду  відповідно  до   проекту,   який 
затверджений  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування   державної   аграрної   політики,   політики  у  сфері 
сільського   господарства.   Гібриди   прямі  виробники,  що  є  в 
насадженнях,  підлягають  заміні,  а нерайоновані сорти підлягають 
заміні або районуванню протягом 15 років.
{  Частина третя статті 2 в редакції Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) 
від  03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     Сорти   винограду,   посаджені   відповідно  до  проекту  для 
випробування  нових  селекційних  сортів  винограду, за позитивних 
результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку. 
{  Статтю  2  доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Придбаний садивний   матеріал   вітчизняного  або  іноземного 
походження,  призначений  для  садіння  виноградників,   проходить 
обов'язкову   сертифікацію   в   установах,   які   мають   на  це 
повноваження,  та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний 
матеріал,  отриманий  у  власних  розсадниках,  розміщених  у зоні 
садіння виноградників.
{  Статтю  2  доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Державний перепис виноградників здійснюється не менше  одного 
разу на 10 років. 

     Списання виноградників усіх форм власності, які закладені  за 
рахунок  державних коштів, організується і проводиться центральним 
органом  виконавчої  влади, що реалізує державну аграрну політику, 
політику   у   сфері   сільського   господарства,  з  обов'язковим 
відновленням площ виноградних насаджень.
{  Частина  статті  2  в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення 
яких  та  на  догляд  за якими використовувалися повністю державні 
кошти,  що зумовлена недбалим доглядом за  ними,  розцінюється  як 
безгосподарне  використання  земель,  у  зв'язку з чим винних осіб 
може бути притягнуто  до  адміністративної  відповідальності.  При 
зрідженості   понад   60  відсотків  виноградники  виключаються  з 
державного  реєстру,  паспорт  на  них   анулюється   і   державне 
фінансування  на садіння та догляд за виноградниками припиняється. 
{  Частина  статті  2  в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Стаття 3. Вимоги до якості сировини 

     Для  виробництва  вин  і  коньяків  України  використовуються 
технічні   сорти  винограду,  що  відповідають  вимогам  державних 
стандартів.  Не допускається при переробці змішування європейських 
сортів  винограду  з  сортами  виду  Лабруска та гібридами прямими 
виробниками.  Столові сорти винограду можуть використовуватися для 
виготовлення  ординарних  вин.  Для  виробництва  ординарних  вин, 
бренді  і  коньяків України допускається використовування столових 
сортів  винограду,  якщо  за  вмістом цукрів та іншими показниками 
якості  вони  відповідають вимогам, що пред'являються до винограду 
технічних сортів.
{  Частина перша статті 3 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Для виробництва  вин  допускається  переробка  зав'яленого на 
кущах винограду   до   цукристості   в   суслі   не    більш    як 
40 г/100 куб. см. 

     Використання сушеного  винограду (ізюму) для виготовлення вин 
забороняється.  Випадки  порушення  цієї  норми  розглядаються  як 
фальсифікація вина. 

                            Розділ III 
          ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО) 

{  Назва  розділу  III в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Стаття 4. Регламентація виноробства 

     Виробництво  виноробної   продукції  здійснюється  суб'єктами 
підприємницької  діяльності  незалежно  від  форм   власності   за 
наявності в них ліцензії.
{  Частина  перша статті 4 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Під   час   виробництва  виноматеріалів  та  інших  продуктів 
виноробства     здійснюються     органолептичний,    хімічний    і 
мікробіологічний  контроль  якості сировини і готової продукції та 
ведеться відповідна технологічна документація.
{  Частина  друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Підприємства,    які    займаються    переробкою   винограду, 
зобов'язані  щорічно  після  завершення сезону виноробства, але не 
пізніше  1  грудня, надавати центральному органу виконавчої влади, 
що  реалізує  державну  політику у сфері статистики, інформацію за 
встановленою   ним   формою   щодо  обсягів  переробки  винограду, 
виробництва  виноматеріалів  у груповому асортименті, використання 
та залишків спирту.
{  Частина  третя статті 4 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від  09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної   аграрної   політики,   політики   у  сфері  сільського 
господарства,  затверджує  порядок  ведення  та  форми виробничого 
обліку  вин,  технологічну  документацію і нормативні документи на 
виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання 
зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних 
для цього документів, строки і процедуру їх подання.
{   Частина   четверта  статті  4  в  редакції  Закону  N  3043-VI 
(  3043-17  )  від  17.02.2011;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, 
               умов їх виробництва 

{  Назва  статті  5  в  редакції  Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Вина  і  коньяки  України  виготовляються  згідно з правилами 
виробництва  і  зберігання  тихих  вин,  правилами  виробництва  і 
зберігання  ігристих  та  шампанських  вин,  правилами виробництва 
коньяків   України,   відповідними  стандартами  і  технологічними 
інструкціями,  що  затверджуються  центральним  органом виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування  державної  аграрної  політики, 
політики  у  сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і 
коньяків  України  застосовуються матеріали та речовини, дозволені 
для  використання  нормативними  документами та Головним державним 
санітарним лікарем України.
{  Частина  перша статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від  09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI 
(   1103-17   )  від  05.03.2009;  в  редакції  Закону  N  2974-VI 
(  2974-17  )  від  03.02.2011;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 

     { Частину  другу  статті  5   виключено  на  підставі  Закону 
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 
 

     Виробництво    і    технологічна    обробка    виноматеріалів 
дозволяються на підприємствах первинного виноробства.
{  Частина  третя статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від  09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI 
(   1103-17   )  від  05.03.2009;  в  редакції  Закону  N  2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Підприємства,  які  займаються  витримкою  виноматеріалів  та 
розливом вин у тару відповідно до нормативних документів, можуть у 
разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів 
за технологічними інструкціями.
{   Частина   четверта  статті  5  в  редакції  Закону  N  3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     Вина шампанські,  ігристі та газовані можуть виготовлятися  у 
будь-якому   регіоні   України  за  місцезнаходженням  виноробного 
підприємства.
{  Частина  п'ята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, 
виготовлення вин і коньяків України,  вермутів, бренді проводяться 
у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для 
інших  цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, 
витримка  та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному 
приміщенні    (крім    розливу    та    експедиції)    з   напоями 
плодово-ягідними,  вермутами  та  іншими  ароматизованими напоями. 
{  Частина  шоста статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від  09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     Виноматеріали, коньяки України,  вермути,  бренді і вина  для 
експорту   виробляють   за   стандартами  України  або  згідно  із 
законодавством   країн-імпортерів   на    виконання    конкретного 
замовлення.
{  Частина  сьома статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Використання у     вітчизняному     виноробстві     імпортних 
виноматеріалів,  що не відповідають вимогам нормативних документів 
України, забороняється. 

     Вина, виготовлені  з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною 
технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із 
зазначенням країни походження вина та місця розливу.
{ Частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Забороняється  видавати  за іноземні українські вина, коньяки 
України  і  суміші  (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, 
коньяками, коньячними спиртами).
{  Частина десята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної   аграрної   політики,   політики   у  сфері  сільського 
господарства,   затверджує  нові  марки  виноробної  продукції  за 
поданням   підприємств  і  організацій  та  на  підставі  висновку 
Центральної  дегустаційної комісії виноробної промисловості. Право 
представляти  до  затвердження  нові  марки  тихих  вин і марочних 
коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають 
власну  стабільну  сировинну  базу  і відповідні потужності для їх 
виробництва.
{  Частина  одинадцята  статті  5  в  редакції  Закону  N  3427-IV 
(  3427-15  )  від  09.02.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     Національна академія аграрних наук України може затверджувати 
нові  марки  дослідних партій виноробної продукції, вироблених при 
виконанні    науково-дослідних   робіт,   на   підставі   висновку 
дегустаційної  комісії  Національного  інституту  винограду і вина 
"Магарач".
{  Статтю  5  доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Перелік  необхідних для цього документів, терміни і процедури 
подачі,  затвердження  і  погодження  здійснюються у встановленому 
порядку.
{  Статтю  5  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  3427-IV 
(  3427-15  )  від  09.02.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     Гарантійні терміни  зберігання  вин шампанських,  ігристих та 
тихих,  коньяків України,  які встановлено чинними стандартами  та 
нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом яких 
виробник  несе  відповідальність  за  невідповідність   показників 
якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності 
виноробної  продукції до споживання.
{  Статтю  5  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     Виробники виноробної  продукції  мають  право   встановлювати 
власні  гарантійні  терміни  зберігання  окремих  найменувань  вин 
шампанських,  ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують 
мінімальні гарантійні терміни,  встановлені чинними стандартами та 
нормативною  документацію,  з  обов'язковою  відповідальністю   за 
відповідність  їх  якості  нормативним вимогам.  Власні гарантійні 
терміни повинні бути внесені у розроблені виробником  технологічні 
інструкції  на  окремі найменування продукції,  які затверджуються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної   аграрної   політики,   політики   у  сфері  сільського 
господарства, у встановленому порядку.
{  Статтю  5  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  3427-IV 
(  3427-15  )  від  09.02.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     У  торгових  найменуваннях вин спеціального типу видова назва 
доповнюється назвою місця виробництва продукції.
{  Частина  статті  5  в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно 
до  вимог  положення, затвердженого центральним органом виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування  державної  аграрної  політики, 
політики у сфері сільського господарства.
{  Частина  сімнадцята  статті  5  із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     При    виробництві    вин    не    допускається   купажування 
виноматеріалів  із європейських сортів винограду з виноматеріалами 
із  сортів  винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. 
При  виробництві марочних вин не допускається купажування марочних 
і ординарних виноматеріалів.
{  Частина  статті  5 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Вина шампанські,  ігристі та тихі, вермути, коньяки України і 
бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не 
з'явилося  помутніння  чи видимого осаду,  придатні для подальшого 
зберігання та реалізації.
{  Частина  статті  5  в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 
 

     {  Частину  статті  5  виключено на підставі Закону N 3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 
 

     Виготовлення   етикеток   для   пляшок   та  інших  елементів 
зовнішнього  оформлення  вин  та  коньяків України забороняється у 
разі  відсутності  у  замовника  -  виробника виноробної продукції 
дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
аграрну  політику,  політику  у  сфері сільського господарства, на 
виробництво  відповідних  категорій  і марок виноробної продукції, 
підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається 
до контракту на друкування етикеток.
{  Статтю  5  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1103-VI 
( 1103-17 ) від 05.03.2009 } 

     Головна  і  хвостова  фракції  спирту  коньячного  за вибором 
виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей 
або на утилізацію.
{  Статтю  5  доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом 
N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 } 
 

     Стаття 6. Вино столове 

     Вина столові виготовляються сортовими або купажованими.
{  Частина  перша статті 6 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) 
від 03.02.2011 } 

     Вина  столові  напівсухі  та  напівсолодкі  виготовляються за 
класичною  схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за 
купажною   схемою   з   використанням   виноградних   цукровмісних 
матеріалів.
{  Статтю  6  доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI 
( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 
відсотків  об'ємних,  сортових  -  9,5  і  марочних - 10 відсотків 
об'ємних.
{  Частина  статті  6  в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Концентрат виноградного   соку   або    консервоване    сусло 
дозволяється  використовувати лише в купажі столових напівсухих та 
напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про 
якість.
{  Частина  статті  6  в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 
 

     {  Частину  статті  6  виключено на підставі Закону N 3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 
 

     Дозволяється  виготовлення  сухих  виноматеріалів міцністю не 
більш   як   9,5  відсотка  об’ємних  шляхом  підсолодження  сусла 
виноградним  концентратом  або  цукром не більш як на 2 г/100 куб. 
см.   Такі   виноматеріали   можуть   використовуватися  лише  для 
виробництва вин ординарних столових сухих несортових.
{  Частина  статті  6 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006, N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

     {  Частину  сьому  статті  6  виключено  на  підставі  Закону 
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

     {  Частину  восьму  статті  6  виключено  на  підставі Закону 
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

     {  Частину  дев'яту  статті  6  виключено  на підставі Закону 
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

     {  Частину  десяту  статті  6  виключено  на  підставі Закону 
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

     Про використання  підсолодженого  сусла  у  виробництві   вин 
столових робиться відповідний запис у свідоцтві про якість. 

     Додавання спирту  етилового або спиртованих виноматеріалів чи 
сусла (містеля) до вин столових не допускається. 

     Стаття 7. Вино кріплене 

     Вина  кріплені  залежно від вмісту спирту і цукру поділяються 
на міцні, десертні солодкі та десертні лікерні. 

     Вина  міцні  виготовляються  з  частково збродженого сусла, в 
якому  вміст  спирту  природного  бродіння  становить не менше 4,2 
відсотка  об'ємних.  Вина  десертні  солодкі  та  десертні лікерні 
виготовляються  з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту 
природного  бродіння  становить  не менш як 1,2 відсотка об'ємних. 
{  Частина  друга статті 7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Вміст спирту в готових винах виноградних  міцних  не  повинен 
перевищувати   20   відсотків   об'ємних,  десертних  солодких  та 
десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних. { Частина третя статті 
7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     Під час  виготовлення  вин  кріплених   додавати   концентрат 
виноградного   соку  дозволяється  лише  у  випадках,  обумовлених 
технологічними інструкціями.  Використання спиртованого сусла  або 
спиртованого  концентрату  виноградного соку допускається лише для 
виготовлення  вин спеціального типу. { Частина четверта статті 7 в 
редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     Додавання цукру  на  всіх  стадіях  виробництва вин кріплених 
забороняється. 

     Для кріплення    виноматеріалів    і     вин     дозволяється 
використовувати   лише  спирт  етиловий  ректифікований  та  спирт 
етиловий  ректифікований  виноградний,  які  відповідають  вимогам 
стандартів щодо якості та безпеки для здоров'я людини. 

     Забороняється в   процесі   кріплення  виноматеріалів  і  вин 
додавати спирт-сирець,  технічний та плодовий  спирти  або  спирти 
невідомого походження. 

     Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням 

     Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається 
кращим  винам,  виготовлення  яких  забезпечено стійкою сировинною 
базою  і  які  мають  високу  якість  протягом  не менш як 5 років 
випуску.  Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за 
походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у 
строго регламентованому географічному місці вирощування винограду. 
{  Частина  перша статті 8 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) 
від 03.02.2011 } 

     Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної   аграрної   політики,   політики   у  сфері  сільського 
господарства, за поданням виноробних підприємств.
{  Частина  друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     Стаття 9. Вина колекційні 

     Вина колекційні реалізуються в тій же пляшковій тарі,  у якій 
витримуються, без її розкупорки і вилучення утвореного осаду. 

     Для   науково-виробничих   та  комерційних  цілей  в  окремих 
наукових  установах  та  на  виноробних  підприємствах створюється 
колекційний  фонд  зразків  вин  (енотеки), еталонні зразки яких є 
національним  надбанням  України.
{  Частина  друга статті 9 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Порядок створення енотек,  зберігання і використання  зразків 
вин  з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади, 
що  забезпечує  формування державної аграрної політики, політики у 
сфері сільського господарства.
{  Частина  третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

     Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані 

{ Назва  статті  10  в  редакції  Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Виробництво вин   шампанських   із   вмістом   спирту   нижче 
10,5 відсотка об'ємних,  вин ігристих нижче 10,0 і  вин  газованих 
нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається.
{  Частина перша статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Тиск  діоксиду  вуглецю  в  пляшках  з  готовою  продукцією в 
ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського 
України" - не менш як 350 кПа,  газованих - від 100 до 250 кПа при 
20 град. C.
{ Частина друга статті 10 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Виноматеріали  для  виробництва  вин  шампанських та ігристих 
виготовляються    з    винограду    певних    сортів,   визначених 
технологічними інструкціями та стандартами. { Частина третя статті 
10  в  редакції  Законів  N  3427-IV  (  3427-15 ) від 09.02.2006, 
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Винам білим    ігристим   шампанізованим,   виготовленим   за 
шампанською  технологією  при  вторинному  бродінні  в  герметично 
закритих  ємкостях  шампанських  виноматеріалів,  надається  назва 
"Шампанське  України".  Винам   білим   ігристим   шампанізованим, 
виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина 
в  пляшках  на  дріжджах,  надається  назва  "Шампанське   України 
класичне".  Міцність  ігристих  шампанізованих вин повинна бути не 
нижче 10,5 відсотка об'ємних.
{   Частина  четверта  статті  10  в  редакції  Закону  N  3427-IV 
( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 

     Вина ігристі  та  газовані  можуть  випускатися  під  власною 
назвою.
{  Частина п'ята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Вина ігристі  з  технологічною витримкою в пляшках не менш як 
9 місяців належать до категорії витриманих. 

     Вина  газовані  виготовляються  із  сухих виноматеріалів, які 
підсолоджуються   концентратом  виноградного  соку,  консервованим 
неспиртованим суслом.
{  Частина сьома статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 
 

     {  Частину  восьму  статті  10 виключено на  підставі  Закону 
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 
 

     {  Частину  дев'яту  статті  10 виключено на  підставі Закону 
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 } 
 

     Зовнішнє  оформлення  вин  "Шампанське  України  класичне" та 
"Шампанське  України"  має  відрізнятися  від оформлення інших вин 
ігристих.
{ Частина десята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) 
від 09.02.2006 } 

     Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження
{  Назва  статті  11  в  редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 } 

     Ароматизовані  вина  -  вина  виноградного походження, у тому 
числі  вермути,  отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених 
виноматеріалів,  спиртових  рослинних екстрактів, спирту етилового 
ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів.
{  Статтю  11  доповнено  новою  частиною першою згідно із Законом 
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 } 

     Коньяки України  -  міцні  алкогольні  напої  з  характерними 
букетом і смаком,  виготовлені шляхом  купажу  коньячних  спиртів, 
отриманих   методом   дистиляції   коньячних   виноматеріалів   на 
спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 
3  років  у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з 
дубовою клепкою.  Коньяки України можуть випускатися  під  власною 
назвою.
Частина  статті  11 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 
09.02.2006 

     Вермути   -   група   ароматизованих  вин,  отриманих  шляхом 
купажування   спеціально   оброблених   столових   або   кріплених 
виноградних   виноматеріалів   з   додаванням   спирту   етилового 
ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових 
настоїв  (екстрактів)  пряно-ароматичної  сировини, до складу якої 
обов'язково входить полин.Похожие записи:

Як правильно приготувати виноградний сік
Як правильно приготувати виноградний сік
В разделе: Виноградная кулинария
Найкориснішим і найпоживнішим виноградний сік може вийти тільки тоді, якщо ви приготували його вдома. Ось вам два перевірені рецепти приготування цього корисного напою
Вина и шампанское подорожают на 10-15%
Вина и шампанское подорожают на 10-15%
В разделе: News
По словам директора екатеринбургского магазина "Винодел" Елены Худяковой, в скором времени вино и шампанское подорожают на 10-15%. При этом г-жа Худякова сообщила, что в последние месяцы стоимость...
Три причины уважать дешевое вино
Три причины уважать дешевое вино
В разделе: Виноделие
Неделю назад я купила с оказией пару ящиков впервые привезенного в Великобританию рислинга известного новозеландского производителя Cloudy Bay. Вино это довольно редкое и не самое типичное для Ново...
Цекинівське вино п
Цекинівське вино п'ють по всьому світові
В разделе: Виноградники мира
— Моє вино пили від Мурманська до Туреччини,  від Італії до Камчатки, —  каже один із найвідоміших виноробів Ямпільщини 67-річний Анатолій Рачковський, що живе у Цекинівці. Ро...
Комментарии (0)